Oferta

Usługi
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 

W związku z tym, iż klient w naszej firmie stoi na pierwszym miejscu, wszelkie informacje potrzebne naszym kontrahentom mogą być przekazywane drogą najdogodniejszą dla nich. Informacje o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz podatkach są przekazywane zgodnie z życzeniem klienta: drogą e-mailową, telefoniczną lub faxową.

W trakcie naszej współpracy służymy naszym kontrahentom poradami oraz  inną pomocą związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów.

Na życzenie Klienta „ACCEPT” przygotowuje raporty i sprawozdania niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Na życzenie klienta oferujemy trzy formy prowadzenia ksiąg u naszych klientów:
1.  Prowadzenie ksiąg w biurze „ACCEPT”,
2. Prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta – tę formę polecamy szczególnie dla przedsiębiorstw prowadzących magazyn i posiadających własny system komputerowy. W tym wypadku personel „ACCEPT” obsługuje całą księgowość pracując w biurze Klienta i stosując jego systemy oprogramowania.
3. Nadzór księgowy – możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli.

Dla Państwa wygody proponujemy system rozliczeń bezpośrednio związany z ilością księgowanych dokumentów w ujęciu miesięcznym. Kancelaria nie stosuje sztywnego cennika

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA – Książka Przychodów i rozchodów lub ryczałt

Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla:

 • Osób fizycznych i spółek cywilnych wykonujących działalność gospodarczą,
 • Osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia,
 • Osób prowadzących swoją działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły one prowadzenie tej formy księgowości.

Dla nas klient jest najważniejszy, w związku z tym wszelkie informacje potrzebne naszym kontrahentom są przekazywane drogą najdogodniejszą dla nich. Informacje o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz podatkach są przekazywane zgodnie z życzeniem klienta: drogą e-mailową, telefoniczną lub faxową.

W trakcie naszej współpracy służymy Państwu wszelką pomocą związaną z rozwiązywaniem bieżących problemów.

Dla Państwa wygody proponujemy system rozliczeń bezpośrednio związany z ilością księgowanych dokumentów w ujęciu miesięcznym.

USŁUGI KADROWO – PŁACOWE

Dla pracodawcy, po ostatnich zmianach przepisów dotyczących ZUS i podatków, najważniejsze stało się nie zawracanie sobie tym głowy. Inną ważną sprawą dla pracodawcy jest zachowanie tajemnicy dotyczącej wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Przekazanie obsługi kadr i płac zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie gwarantuje pełną poufność, co jest trudne do osiągnięcia w wypadku prowadzenia kadr i płac na terenie Państwa firmy przez jej pracowników. Koszty wynagrodzeń, stanowią istotne pozycje wśród innych rodzajów kosztów w przedsiębiorstwie i tajemnica jest jednym z kluczowych rodzajów narzędzi służących do racjonalnego zarządzania wysokością płac. Ich jawność lub przecieki informacji powodują wzrost nacisków płacowych i w konsekwencji doprowadzają do wzrostu wynagrodzeń. Drugą istotną sprawą jest redukcja kosztów, w związku z tym skorzystanie z usług naszej firmy będzie najprawdopodobniej tańsze niż utrzymanie własnej komórki do spraw kadrowo-płacowych.
Przejmiemy od Państwa wyspecjalizowanego personelu finansowego dużo prostych, ale czasochłonnych czynności, dzięki czemu będą Państwo mogli racjonalniej wykorzystać czas pracy swoich pracowników.
W ramach naszych usług oferujemy:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę,
 • Przygotowanie świadectw pracy,
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w postaci tabeli i odcinków dla pracowników,
 • Obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, inne),
 • Przygotowanie deklaracji ZUS i PIT-4,
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • Usługi doradztwa w sprawach kadrowo-płacowych,
 • Realizacja przelewów z list płac na konta pracowników z powierzonych środków.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych różni się zakresem od księgowości Spółek z o.o., może być prowadzona zarówno w formie zestawień tabelarycznych jak i pełnej księgowości.
My proponujemy prowadzenie pełnej księgowości Wspólnot Mieszkaniowych z prowadzeniem kartotek dla każdego Właściciela oddzielnie i z pełnym rozliczeniem wszystkich mediów.
Jesteśmy przygotowani na pełną pomoc administracyjną w zakresie organizacji Wspólnoty, podejmowania uchwał przez Zarząd Wspólnoty – administratora, itp..

DORADZTWO

Najważniejsza jest dla nas satysfakcja klienta z kompleksowej obsługi, dlatego oferujemy szeroki pakiet usług finansowych na najwyższym poziomie.

Nasza oferta gwarantuje:

 • Doradztwo w zarządzaniu firmą z możliwością jej prowadzenia,
 • Pomoc w pozyskaniu kapitału,
 • Przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu,
 • Reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw notarialnych.
 • Przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych,
 • Przygotowanie budżetu,
 • Obsługę wierzytelności,
 • Windykację należności
 • Nadzór nad finansami firmy.

 

Organizacja działu księgowego – na życzenie klienta „ACCEPT” może przeprowadzić pełną organizację działu księgowego:

 • Rekrutację pracowników i ich szkolenie
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Zaopiniowanie systemu finansowo-księgowego
 • Ustalenie procedur wewnętrznych i kontrolnych, w tym obiegu dokumentów.
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Opracowanie różnego rodzaju regulaminów (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia, pracy, organizacyjnego)